Dagens program

Kl. 13 I april 1943 griper polisen fem kvinnor för att de ägnat sig åt ”otukt, som mot naturen är”. Tidigare hade nästan uteslutande män åtalats för det brottet.

Johanna Törnros, Stadsarkivet